Österbotten behöver det bästa

Statligt maktmissbruk

Nu fick Molpeborna känna på statens maktmissbruk. Ett brev på posten och nya områden skall fredas. Utan förhandlingar eftersom NTM-centralen inte bemödar sig om att kalla samman alla berörda.

Finland behöver en Molperörelse

Finland håller på att regleras bort från verkligheten.

Sotereformen

Gudrun möter sote 

-Växeln. Västra social- och hälsovårdsområdet.