Företag visar vägen

Det är genom framsynta företag Finland skall komma upp ur sin svacka. Jag kallar det svacka eftersom jag är övertygad om att vi med egna beslut kan vända riktningen. I Österbotten har vi flera ljuspunkter i modiga företag som vågat investera och söka sig ut till nya marknader eller satsat på nya produkter. Under de senaste åren har jag besökt flera företag och sett framtiden växa fram i Sydösterbotten, Vasa- och Jakobstadsregionen. Det här sker trots att tillväxtsiffrorna för landet som helhet är svaga. Men det gäller att se ljuspunkterna.

 

För företagen är det viktigt med fungerande kommunikationer; vägar, hamnar och flygfält. Därför måste Finland våga satsa där dessa ljuspunkter finns. Det stärker Finlands konkurrenskraft samtidigt som det gynnar vårt lokala samhälle i Österbotten. Farbara vägar gynnar företagen och sysselsättningen. För oss i Österbotten är det också av synnerligen central betydelse att få en ny färja mellan Vasa och Umeå. Förutom att den betjänar invånarna så utgör Umeås logistikcentrum och dess tågförbindelser en direkt länk till Europa för våra produkter. Det här skall vi arbeta vidare med, liksom vi skall fortsätta utveckla våra flygfält i både Vasa och Kronoby. Den nya världen behöver inte enbart gå via Helsingfors och vi behöver egna förbindelser.

 

Som sagt, framgång kräver egna beslut. För fem år sedan var Spanien ned för räkning. Idag uppvisar landet betydligt högre tillväxtsiffror än Finland. Framgångsrika företag har visat vägen. Låt detta fungera som ett uppmuntrande exempel!

  

Rurik Ahlberg

Kandidat i riksdagsvalet (sfp)

 

Företag visar vägen

Lägg till ny kommentar

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.