Trygghet på svenska även efter valet


Varje riksdagsval är avgörande för vilken riktningen blir i framtiden. Då det gäller det svenska språkets ställning i Finland så finns inga garantier, ifall vi inte röstar fram riksdagsledamöter som verkligen arbetar för finlandssvenskarnas intressen vid de bord där besluten tas. 

Då man exempelvis blir sjuk eller är socialt utsatt är det extra viktigt att få vård och hjälp på sitt eget språk. Det samma gäller utbildning, kultur, service. Vi skall bevara våra svenska skolor, yrkesskolor och högskolenheter. Det här är en trygghet för vårt land och våra invånare. I de strukturreformer som drabbat Finland under den senaste mandatperioden, är det synnerligen viktigt att bevaka svenskans ställning, annars är risken överhängande att svenskan blir ett språk som endast talas i köken. Det krävs mod och vilja att utsätta sig för mycket kritik då man försvarar svenska frågor. Alla har inte denna beredskap.

Österbotten är ett väldigt säreget landskap där de båda nationalspråken framgångsrikt lever sida vid sida. Vi bör dock hålla i minnet, att trots att vi är starka i Österbotten, så är vi mycket små på det nationella planet. Därför måste vi hålla ihop för att bevara det speciella vi har. Enade vi stå, splittrade vi falla.

Jag är beredd att jobba hårt och göra mitt bästa för att vi också i fortsättningen skall ha ett Finland och Österbotten med två språk och där svenskan är stark.

Rurik Ahlberg
kandidat i riksdagsvalet (sfp)

Trygghet på svenska även efter valet

Lägg till ny kommentar

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.