Personlig service i bankerna

Vi ser en tudelning av befolkningen: De som klarar av den nya tekniken och de som inte gör det. Då den personliga servicen försvinner och flyttas till nätet eller till telefontjänster blir många äldre chanslösa.

Det är mycket kränkande för en äldre person som arbetat hela sitt liv, att inte kunna ha koll på sina besparingar och räkningar.

Nu senast har en bank begränsat kassatiderna för dem som vill betala räkningar över disk. Det är uppenbart att man från samhällets sida måste ta ställning till detta. Själv är jag redo att se över villkoren i bankkoncessionerna, d.v.s. tillstånden för bankerna att verka i Finland, så att det finns en förpliktelse att ha personlig service tillräckligt nära människorna. Denna service skulle ordnas antingen i egen regi eller tillsammans med andra banker. Även om parallellen kan verka långsökt, så äger sju bryggerier och handeln ett gemensamt bolag, Palpa, som tar emot tomflaskor. Detta gör att det är behändigt att föra tomflaskor till s.g.s. vilken butik som helst oberoende av var man köpt flaskan. Utgående från en liknande modell kan också bankerna samarbeta för att trygga kassatjänster nära invånarna, det vill säga att kunden kunde gå in till en för ändamålet upprättad betjäningspunkt och få personlig service utgående från ett gemensamt samarbete bankerna emellan. Denna betjäningspunkt kan vara ett kontor, eller varför inte en betjäningsbuss, där man kan betala sina räkningar och lyfta pengar.
Helst skall förstås bankerna betjäna den äldre befolkningen med respekt på sina nuvarande kontor. Att kunna handha sina egna pengar är en grundläggande rätt som samhället måste trygga.

Rurik Ahlberg
Kandidat i riksdagsvalet (sfp)
 

Personlig service i bankerna

Lägg till ny kommentar

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.