Familj och hobby

Dagens samhälle ser annorlunda ut än tidigare; folk pendlar längre sträckor, många jobbar mycket, fritiden är knapp. Då föräldrarna kommer hem från jobbet, så måste man ofta genast föra barnen till hobbyer.

I vår familj finns fem barn i skolåldern, alla med olika hobbyn. Det är ett pusslande och en knepig logistik många gånger. Samhällets lösningar och de behov som dagens verklighet ställer på barnfamiljer, möter med andra ord inte varandra. Därför vore det bra att utveckla hobbyverksamheten i samband med skolor, efter skoltid, i samarbete med olika frivilligorganisationer. Idrott och andra hobbyverksamheter skulle bli en naturlig fortsättning på skoldagen. I praktiken skulle det innebära ett nytt sätt att organisera barnfamiljers vardag så att skjutsruljansen skulle minska och vi skulle ha mera tid över för barnen. Samtidigt skulle de barn som inte idag har möjlighet att delta i någon hobby på grund av ekonomiska skäl, kunna delta på ett annat sätt.

Också då de ekonomiska tiderna är svåra så måste man kunna komma med praktiska lösningar gällande frågor som värnar om familjerna och berör vårt välmående. Det är givetvis en utmaning att hitta folk att leda dessa verksamheter, eftersom många av de som drar de olika hobbyerna idag har andra heltidsjobb. En lösning kunde t.ex. vara att någon som jobbar deltid eller en studerande kunde leda verksamheten.

Oberoende av organisationsform är det åt detta håll vi borde sträva.

Rurik Ahlberg
riksdagskandidat (sfp)​
 

Familj och hobby

Lägg till ny kommentar

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.