Vi skall besluta om hemvården själva

Att vårdreformen faller i sin nuvarande form är en lycka för Österbotten och Finland. Jag tycker nämligen att kommunerna skall ha ansvaret för hemvård, elevvård och socialvård också i fortsättningen. För vår äldreomsorg är det viktigt, men också för att på bästa sätt kunna ge stöd åt barn med särskilda behov i skolorna. Omsorgen för varandra blir inte bättre eller billigare av att ge bort den till fjärran organ. Inte blir det billigare heller.
Även om landet står inför stora utmaningar, så behöver vi fatta visa beslut. Bland annat är det viktigt att vår vårdstruktur sporrar till ekonomiskt sett förnuftig verksamhet. Därför är det bra att grundlagsutskottet visade på bristerna i finansieringsmekanismen, där kommunerna, i slutändan skattebetalarna enbart skulle ha blivit betalautomater. Alla kommuner, d.v.s. skattebetalarna, skulle ha betalat en fastslagen summa oberoende av hur mycket eller lite vård det ges i kommunen! Det skulle ha varit ett vanvettigt system och jag hoppas att den tanken nu förpassas till historieböckerna och aldrig mera återvänder. Det är häpnadsväckande att socialdemokraterna tillsammans med de stora partierna så starkt stött ett så solklart orättvist system som slår värst ut mot dem med den svagaste betalningsförmågan i samhället.
Det enda naturliga är att betala enligt användning. Genom att satsa på förebyggande arbete kan man påverka användningen, vilket i sin tur bibehåller ett incentiv till vettig, bättre och mera förmånlig vård.

Rurik Ahlberg
kandiderar i riksdagsvalet (sfp)

 

Vi skall besluta om hemvården själva

Lägg till ny kommentar

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.