Sänk bilskatten!

Nästa riksdag bör sänka bilskatten. På det här sättet kan man underlätta för familjer att byta bil till en som är mera bränslesnål, säkrare och mera miljövänlig.

Efter att bilskatten för tio år sedan sänktes så har den igen börjat stiga. Samtidigt har regeringen höjt energiskatterna samt med sin politik föranlett höjningar av andra indirekta pålagor, så som avloppsavgifterma. Allt detta drabbar hushållen och familjerna på ett olyckligt sätt. Därför vore det konsekvent att sänka bilskatten, som en motvikt till andra höjda utgifter. Man klarar sig inte utan bil på landsbygden och de flesta av oss är helt beroende av bil för att kunna ta sig till arbetet, skjutsa barnen till sina hobbyer eller storhandla.

När regeringen år 2003 sänkte bilskatten så ökade skatteintäkterna märkbart för att det blev mera intressant tvärtom. Dessutom har Finland gått in för att inte tillåta några skatteförmåner för bilar man köpt när man bott eller jobbat utomlands, något som berör många tillbakaflyttande österbottningar. Med detta fjärmar sig Finland igen från en europeisk bilbeskattning. Följden är en gammal bilpark, som förorenar mera och som inte har de senaste säkerhetslösningarna

Finland har trasslat in sig i en för krånglig bilskatt. Det enda rätta är att sänka nivån till en som liknar den i t.ex. Sverige.

Rurik Ahlberg

 

 

Sänk bilskatten!

Lägg till ny kommentar

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.