Också gymnasierna på landsbygden är viktiga

Österbottens framgång är direkt beroende av hur vi lyckas fånga upp den kunskap som finns hos våra ungdomar. Därför är det så viktigt att vi slår vakt om både gymnasie- och yrkesutbildningen i Österbotten då man nu igen skall se över systemet med upprätthållare. Hittills har det varit kommuner som drivit gymnasierna, men nu vill staten att det skall vara bredare axlar som skall driva verksamheten.

 

Statens riktlinjer för gymnasieutbildningen innebär en stor risk att nuvarande gymnasier utanför Vasa och Jakobstad börjar monteras ned. Det får inte ske. Varför? Att vi har en bred gymnasieutbildning betyder att Novia, Åbo Akademi, Hanken och den juridiska utbildningen kan utvecklas i Vasa. Det här i sin tur höjer hela kunskapsnivån i Österbotten, vilket är av helt avgörande betydelse för vår fortsatta välfärd. En bristande gymnasieutbildning slår direkt ut mot högskolorna i Vasa och försvagar regionens möjligheter att klara sig i framtiden.

 

På samma sätt bör vi nu se till att Yrkesakademin kan fortsätta sin framgångsrika verksamhet i Vasa, Jakobstad, Pedersöre och Närpes samt utveckla sitt samarbete med Optima i Jakobstad, ifall de inte kan slås ihop.

 

I vårt Österbotten skall vi ge alla ungdomar en chans i livet oberoende av var de bor. Vi har inte råd att begå misstag och t.ex. stärka centrum på bekostnad av landsbygden. Båda bör stärkas.

 

Vi skall också vara stolta över våra svenska utbildningar liksom vi skall vara stolta över de finska. Jag tycker regionen bättre borde backa upp den svenska utbildningen än den gör idag. På finskt håll lyckas man lyfta fram betydelsen av Vaasan yliopisto och VAMK. Det är tragiskt att t.ex. Peffan så ofta ensamt får bära hundhuvud över den svaga lärarsituationen i södra Finland utan att få ordentlig regional uppbackning.

 

Rurik Ahlberg

 

Publicerad i Vbl den 13.2.2015

 

Också gymnasierna på landsbygden är viktiga

Lägg till ny kommentar

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.