Ansvar över generationsgränserna

Många äldre funderar vad Finlands ekonomiskt sett osäkra tider kan betyda för deras utkomst, när det redan nu är knapert. För min del är det klart att vi skall ha ett ansvar över generationsgränserna, att vi tillsammans skall ge varandra ett gott liv. Det är en trygghet för alla pensionärer då statens och kommunernas ekonomi är i balans, om än på ett mycket indirekt sätt. Folkpensionärerna hör till dem som har det allra knaprast i samhället och därför är behovet stort att höja de lägsta pensionerna. Genom en sköta vår ekonomi väl, skall detta bli möjligt.

Likaså är det viktigt att vi tryggar tillgången till en god hemvård och utvecklar alternativa former av boende, både kommunalt och privat boende. Det är av stor betydelse att det finns tillräckligt många lägenheter som är lämpade för äldre. Därför är det viktigt att också kommuner på landsbygden bygger höghus och att inte bara städer gör det. För att ge våra seniorer flera aktiva år hemma är det av stor vikt att kommunerna satsar rejält på att ta fram lämpliga tomter för detta.

Också i svåra ekonomiska tider skall vi värna om varandra, över generationsgränserna.

Rurik Ahlberg

publicerad i Vbl 6.2.105

Ansvar över generationsgränserna

Lägg till ny kommentar

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.