Blog archive | 2014

Rurik Ahlberg diskuterade frednings- och fiskefrågor på Bergö

På onsdagskvällen 17.12 mötte dussinet personer upp på Selmas fisk och fika för att diskutera aktuella fredningar och den nationella fiskepolitiken. Fiskerikonsultent Leif Kaarto informerade om den nya fiskelagen.

Lanseringen av kandidaturen

Smith’s Burgers, Smedsby 27.10.2014 

Ahlberg ställer sig till förfogande i riksdagsvalet

-Bevara vårt unika Österbotten! 

Österbotten behöver det bästa

Statligt maktmissbruk

Nu fick Molpeborna känna på statens maktmissbruk. Ett brev på posten och nya områden skall fredas. Utan förhandlingar eftersom NTM-centralen inte bemödar sig om att kalla samman alla berörda.

Finland behöver en Molperörelse

Finland håller på att regleras bort från verkligheten.

Sotereformen

Gudrun möter sote 

-Växeln. Västra social- och hälsovårdsområdet.