Läs även äldre kolumner

Åren 2010 och 2011 var jag kolumnist för tankesmedjan Magma. Kolumnerna handlade om svenskan i Finland och hur tidens politik påverkade Finlands tvåspråkighet. Här är en förteckning över kolumnerna från den tiden.

Kolumner i Hufvudstadsbladet

Följs med mina kolumner i Hbl. En förteckning över de senaste av dem finns på sidan http://hbl.fi/profil/rurik-ahlberg.

Tack för Ert stöd!

Det blev 2007 röster den här gången och inget inval. Varje min röst har givits för ett enhetligt Österbotten där varje människa är lika värd. Jag är stolt över att få förvalta dem, även om det måste ske utanför riksdagen. Kampanjen har varit en speciell resa där jag fått träffa många människor och jag har njutit av diskussionerna och bekantskaperna. Nu skall jag analysera resultatet och ni får gärna skicka in synpunkter också.

Företag visar vägen

Det är genom framsynta företag Finland skall komma upp ur sin svacka. Jag kallar det svacka eftersom jag är övertygad om att vi med egna beslut kan vända riktningen. I Österbotten har vi flera ljuspunkter i modiga företag som vågat investera och söka sig ut till nya marknader eller satsat på nya produkter.

Trygghet på svenska även efter valet


Kunskap och vishet ger trygghet

Vi behöver en ny arbetsmarknaden

Nyhetsrapporteringen i månadsskiftet har hittills präglats av den isbrytarstrejk som pågått och de så kallade sympatistrejker som kan följa. Att vi i rådande läge får den här typen av nyheter serverade känns sannerligen bisarrt.

Familj och hobby

Personlig service i bankerna

Vi skall besluta om hemvården själva

Att vårdreformen faller i sin nuvarande form är en lycka för Österbotten och Finland. Jag tycker nämligen att kommunerna skall ha ansvaret för hemvård, elevvård och socialvård också i fortsättningen. För vår äldreomsorg är det viktigt, men också för att på bästa sätt kunna ge stöd åt barn med särskilda behov i skolorna. Omsorgen för varandra blir inte bättre eller billigare av att ge bort den till fjärran organ. Inte blir det billigare heller.

Sänk bilskatten!

Nästa riksdag bör sänka bilskatten. På det här sättet kan man underlätta för familjer att byta bil till en som är mera bränslesnål, säkrare och mera miljövänlig.

Nej till kärnkraft i Pyhäjoki

Också gymnasierna på landsbygden är viktiga

Välkommen på möte till Replot skola 18.2 !

Ansvar över generationsgränserna

Många äldre funderar vad Finlands ekonomiskt sett osäkra tider kan betyda för deras utkomst, när det redan nu är knapert. För min del är det klart att vi skall ha ett ansvar över generationsgränserna, att vi tillsammans skall ge varandra ett gott liv. Det är en trygghet för alla pensionärer då statens och kommunernas ekonomi är i balans, om än på ett mycket indirekt sätt.

Finland måste föra en aktiv Rysslandspolitik

På Solf Service diskuterades skatter och kärnkraft

Rurik besökte den 20.1 Solf Service och diskuterade med ett tiotal människor om byråkrati, skatter och vårdreformen. Här dök också upp frågan om den nya kärnkraftsenheten i Pyhäjoki. Rurik sade att han är emot det att man vill bygga ut kärnkraftskapaciteten i Finland. Olkiluoto 3 är ännu halvfärdig och om man bygger ut kärnkraft så här mycket så drar det undan mattan för andra energiformer.

Kaffe och bulla med Rurik?

Kontakta kampanjchef Marice (marice [at] rurik.fi) eller Rurik (rurik [at] rurik.fi) så kollar vi upp i kalendern en lämplig tidpunkt.

Rurik Ahlberg diskuterade frednings- och fiskefrågor på Bergö

På onsdagskvällen 17.12 mötte dussinet personer upp på Selmas fisk och fika för att diskutera aktuella fredningar och den nationella fiskepolitiken. Fiskerikonsultent Leif Kaarto informerade om den nya fiskelagen.

Lanseringen av kandidaturen

Smith’s Burgers, Smedsby 27.10.2014 

Ahlberg ställer sig till förfogande i riksdagsvalet

-Bevara vårt unika Österbotten!